THAI POLY PLASPAC CO., LTD.

Product’s Features

ฝาปิดและบรรจุภัณฑ์ประเภทอาหาร


CONTAINERS AND LIDS FOR FOOD PACKAGING

 • อาหารสด
 • ผักผลไม้
 • อาหารหมักดอง
 • เส้นบะหมี่ก๋วยเตี๋ยว
 • ของหวานแช่แข็ง
 • ลูกกวาด
 • กล่องบรรจุอาหาร
 • เครื่องเทศ
 • อาหารมัน
 • ไข่สด

บรรจุภัณฑ์สําหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า


ELECTRONIC PACKAGING

 • IC บอร์ด
 • ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • ม้วนเทป
 • ข้อต่อต่างๆ
 • ชิ้นส่วนอะไหล่คอมพิวเตอร์
 • เครื่องมือผ่าตัด


ชนิดม้วนขนาดทั่วไป


NORMAL ROLLS 50-80 Kgs.


บรรจุภัณฑ์ของใช้ทั่วไป


BLISTER PACKAGING

 • เครื่องมือต่าง
 • ถ่านไฟฉาย
 • ชิ้นส่วนไฟฟ้า
 • แผงยารักษาโรค
 • ลูกกุญแจ

ประเภทงานพิมพ์ตัดพับ


PRINTING, SLITTING AND FOLDIN

 • ปกแฟ้มเอกสาร
 • บัตรเครดิต
 • ป้ายชื่อ
 • ไพ่สํารับ
 • บัตรแสดงตัวต่างๆ
 • คอปกเสื้อ
 • เครื่องเขียน
 • ของขวัญของชําร่วย
 • เครื่องสําอาง
 • ประเภทงานพิมพ์
  ทั่วไป


แผ่นพลาสติกชนิดม้วนขนาดใหญ่


HEAVY ROLLS 100-400 Kgs.

แผ่นพลาสติกชนิดแผ่นตัดสําเร็จ


SLITTING SHEET